wtorek, 23 kwietnia 2013

Comparing adjectives - stopniowanie przymiotników.

Wyróżniamy 3 sposoby stopniowania przymiotników:

1. przymiotniki jedno- i dwusylabowe
2. przymiotniki dłuższe
3. nieregularne 

 1. przymiotniki jedno- i dwusylabowe
 stopień wyższy
- do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę -er
stopień najwyższy
- do formy podstawowej przymiotnika należy dodać końcówkę -est oraz przed wszystkim dodać "the"


np.  tall - taller - the tallest (wysoki - wyższy - najwyższy)

         happy - happier - the happiest 
( szczęśliwy - szczęśliwszy - najszczęśliwszy)

2. przymiotniki dłuższe
 stopień wyższy
- przed przymiotnikiem należy dopisać słówko "more"
stopień najwyższy
- przed przymiotnikiem należy dopisać słówko "the most"


np.  interesting - more interesting - the most interesting
     ( interesujący - bardziej interesujący - najbardziej interesujący)

 3. nieregularne 
 Te przymiotniki odmieniają się nieregularnie i trzeba nauczyć się ich na pamięć:

good - better - the best ( dobry - lepszy - najlepszy)
bad - worse - the worst ( zły - gorszy - najgorszy)

Takich przymiotników jest więcej, ale te Wam na razie wystarczą :-)

Przymiotnika w stopniu wyższym używamy wtedy, kiedy porównujemy 2 rzeczy bądź osoby. Po przymiotniku stawiamy wtedy słówko than 
np. Pop music is better than hip hop.
      I am taller than my brother.
      Jenny is more beautiful than Emma.   
Przymiotnika w stopniu najwyższym używamy , kiedy porównujemy wiecej niż 2 rzeczy czy osoby.
np. He is the best student in the class.
      My father is the most intelligent in our family.

Często razem z przymiotnikami w stopniu najwyższym używamy przyimka in, aby pokazac, co porównujemy.
np. Cheetah is the fastest animal in the world.  

To wcale nie takie trudne, prawda? 
Potrzebujesz cwiczeń? Oto kilka zadań:

 http://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/regcom2.htm
http://www.grammar.cl/Games/Comparatives_Superlatives.htm
 http://englishexercises.itgo.com/yyadjective1.html
 http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2065
http://www.english-4u.de/comparison_ex2.htm 
http://www.english-4u.de/comparison_ex4.htm 
http://www.english-4u.de/comparison_ex5.htm 
http://www.english-4u.de/comparison_ex6.htm 
 

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Sukcesy naszych uczniów :-)                   12 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego. Wzięli w nim również udział uczniowie naszej szkoły, zwycięzcy szkolnych eliminacji -  Zofia Wróblewska z klasy IV a, Rafał Zdrzałek z klasy V b oraz Dawid Trembacz z klasy VI a.

                W trakcie konkursu uczniowie musieli rozwiązać test gramatyczno-leksykalny oraz przeczytać tekst dotyczący brytyjskiej rodziny królewskiej , a następnie odpowiedzieć na kilka pytań do tekstu. Jak się okazało, nasi uczniowie byli naprawdę dobrze przygotowani, gdyż wróciliśmy z konkursu z dwoma dyplomami. Zofia Wróblewska zajęła II miejsce w swojej kategorii wiekowej, zaś Rafał Zdrzałek zajął miejsce III.  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!czwartek, 4 kwietnia 2013

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w pigułce - częśc pierwsza :-)ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ


The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Zjednoczone Królestwo ( The United Kingdom) składa się z Wielkiej Brytanii ( Great Britain) oraz Irlandii Północnej ( Northern Ireland).
Wielką Brytanię tworzą: Anglia (England), Szkocja ( Scotland) i Walia ( Wales). Zjednoczone Królestwo tworzą zatem 4 państwa. Stolicą Anglii jest Londyn (London), Szkocji – Edynburg (Edinburgh), Walii – Cardiff, a Irlandii Północnej – Belfast.
Londyn jest także stolicą Zjednoczonego Królestwa.
Flaga Zjednoczonego Królestwa jest popularnie nazywana The Union Jack.
Nazwę UNION flag zawdzięcza temu, że powstała z połączenia 3 różnych flag:


- Flagi świętego Jerzego (St. George's Flag) - patrona Anglii.


- flagi świętego Andrzeja (St. Andrew’s Flag) – patrona Szkocji 

oraz flagi świętego Patryka (St. Patrick’s Flag) – patrona Irlandii Północnej