czwartek, 5 grudnia 2013

"To be" w czasie przeszłym prostym.


Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. Jego forma w czasie przeszłym - Past Simple -  zmienia się a odmiany po prostu trzeba się nauczyć!  A oto krótkie podsumowanie dla Was:

Zdania twierdzące
Zdania pytające
Zdania przeczące
I was at the cinema.
Byłem w kinie.
Was I at the cinema?
Czy ja byłam w kinie?
I was not (wasn't) at the cinema.
Ja nie byłem w kinie.
You were at the cinema.
Ty byłeś w kinie.
Were you at the cinema?
Czy ty byłeś w kinie?
You were not (weren't) at the cinema.
Ty nie byłeś w kinie.
He was at the cinema.
On był w kinie.
Was he at the cinema?
Czy on był w kinie?
He was not (wasn't) at the cinema.
On nie był w kinie.
She was at the cinema.
Ona była w kinie.
Was she at the cinema?
Czy ona była w kinie?
She was not (wasn't) at the cinema.
Ona nie była w kinie.
It was at the cinema.
To/Ono było w kinie.
Was it at the cinema?
Czy to/ono było w kinie?
It was not (wasn't) at the cinema.
To/ono nie było w kinie.
We were at the cinema.
My byliśmy w kinie.
Were we at the cinema?
Czy my byliśmy w kinie?
We were not (weren't) at the cinema.
My nie byliśmy w kinie.
You were at the cinema.
Wy byliście w kinie.
Were you at the cinema? Czy wy byliście w kinie?
You were not (weren't) at the cinema.
Wy nie byliście w kinie.
They were at the cinema.
Oni/One byli/były w kinie.
Were they at the cinema?
Czy oni byli w kinie?
They were not (weren't) at the cinema.
Oni/One nie byli w kinie.

wtorek, 3 grudnia 2013

Młody Szekspir

26 listopada w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku odbył się konkurs recytatorski z języka angielskiego pt "Młody Szekspir", w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych z Rybnika i okolic. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Magdalena Gojny z klasy III b oraz Zofia Szumiło z klasy IV a. Występ Magdy został nagrodzony III miejscem. Gratulujemy!