czwartek, 5 grudnia 2013

"To be" w czasie przeszłym prostym.


Czasownik to be jest czasownikiem nieregularnym. Jego forma w czasie przeszłym - Past Simple -  zmienia się a odmiany po prostu trzeba się nauczyć!  A oto krótkie podsumowanie dla Was:

Zdania twierdzące
Zdania pytające
Zdania przeczące
I was at the cinema.
Byłem w kinie.
Was I at the cinema?
Czy ja byłam w kinie?
I was not (wasn't) at the cinema.
Ja nie byłem w kinie.
You were at the cinema.
Ty byłeś w kinie.
Were you at the cinema?
Czy ty byłeś w kinie?
You were not (weren't) at the cinema.
Ty nie byłeś w kinie.
He was at the cinema.
On był w kinie.
Was he at the cinema?
Czy on był w kinie?
He was not (wasn't) at the cinema.
On nie był w kinie.
She was at the cinema.
Ona była w kinie.
Was she at the cinema?
Czy ona była w kinie?
She was not (wasn't) at the cinema.
Ona nie była w kinie.
It was at the cinema.
To/Ono było w kinie.
Was it at the cinema?
Czy to/ono było w kinie?
It was not (wasn't) at the cinema.
To/ono nie było w kinie.
We were at the cinema.
My byliśmy w kinie.
Were we at the cinema?
Czy my byliśmy w kinie?
We were not (weren't) at the cinema.
My nie byliśmy w kinie.
You were at the cinema.
Wy byliście w kinie.
Were you at the cinema? Czy wy byliście w kinie?
You were not (weren't) at the cinema.
Wy nie byliście w kinie.
They were at the cinema.
Oni/One byli/były w kinie.
Were they at the cinema?
Czy oni byli w kinie?
They were not (weren't) at the cinema.
Oni/One nie byli w kinie.

wtorek, 3 grudnia 2013

Młody Szekspir

26 listopada w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku odbył się konkurs recytatorski z języka angielskiego pt "Młody Szekspir", w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych z Rybnika i okolic. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Magdalena Gojny z klasy III b oraz Zofia Szumiło z klasy IV a. Występ Magdy został nagrodzony III miejscem. Gratulujemy!
 

wtorek, 5 listopada 2013

5th November - Guy Fawkes DayGuy Fawkes’ Day is a celebration that takes place every year on 5 November in England.

It is also known as Bonfire Night .

Three different things make this night special. There are bonfires, fireworks and guys or dummies on top of bonfires .


Children make a dummy using old clothes , newspaper and straw .
The dummy often has frightening mask. Then children burn it on a bonfire. Asking for "a penny for the guy” is a way in which children can collect money for fireworks .

Children also learn a poem at schoolToday there are usually amazing firework displays, concerts or parades in some parts of Great Britain. 

Here you can see photos of London fireworks on 5th NovemberThe events take place on the anniversary of the Gunpowder Plot from 1605. On the night of November, 5th Guy Fawkes and other Catholics wanted to blow up the Parliament   ( where Big Ben is), but King's soldiers arrested Guy Fawkes. They put him in prison, where he died.poniedziałek, 28 października 2013

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A, an, some, any

 W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki dzielimy na:
- POLICZALNE
- NIEPOLICZALNE

1. Rzeczowniki POLICZALNE to takie, ktore można policzyc nie używając żadnej miary. Można przed nimi po prostu postawic jakąś liczbę, a rzeczownik występuje wtedy w liczbie mnogiej.
np. 1 tomato, 2 tomatoes, 3 tomatoes
      1 child, 2 children, 3 children

Przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej zamiast "one" stawiamy przedimek nieokreślony "a" lub "an".
Jeśli rzeczownik zaczyna się spółgłoską (b, f, g...), wtedy stawiamy przed nim "a"

np. a book,
      a pen,
      a flower

Jeśli rzeczownik zaczyna się samogłoską ( a, u, e...), wtedy stawiamy przed nim "an"

np. an apple,
      an elephant,
      an umbrella

2. Rzeczowniki NIEPOLICZALNE  to rzeczowniki, które nie tworzą liczby mnogiej, a zatem nie można ich policzyc używając liczebników. Nie możemy powiedziec po prostu "2 cukry", ponieważ tak się nie mówi. Możemy jednak powiedziec "trochę cukru". W języku angielskim - some sugar.
Słowo SOME oznacza zatem "trochę". Oznacza także "kilka" i możemy go użyc również z rzeczownikami policzalnymi. Występuje tylko w zdaniach twierdzących.
np. some flowers - kilka kwiatkow
      some milk - trochę mleka
      some cheese - trochę sera

Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy:
płyny, napoje: milk, coffee, tea, juice, etc.
produkty sypkie: sugar, flour, sand, salt, etc.
produkty występujące w masie: meat, cheese, chocolate, etc.

Każdy z tych produktów możemy oczywiście odmierzyc, ale potrzebna do tego jest jakaś miara. Może to byc szklanka, litr, słoik, paczka, łyżeczka czy 20 dkg
np. a glass of milk
      a spoon of sugar
      a kilo of meat

Kiedy chcemy zapytac czy jest jakaś sól, bądź czy są jakieś książki, używamy słówka ANY. Oznacza ono "jakieś" "kilka" "żaden", ale używane jest tylko w pytaniach i zdaniach przeczących:

np. Are there any books? - Czy są jakieś książki?
      Is there any milk? - Czy jest jakieś mleko?
      There aren't any books. - Nie ma żadnych książek.
      There isn't any milk. - Nie ma żadnego mleka.

A teraz pocwicz :-)
countable and uncountable nouns - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
a, an, some, any - exercise 1
a, an, some, any - exercise 2
a, an, some, any - exercise 3
a, an, some, any - exercise 4
a, an, some, any - exercise 5 
a, an, some, any - exercise 6