środa, 2 października 2013

Odmiana czasownika "to be" z ćwiczeniami.

Odmiana czasownika TO BE 


1. Forma oznajmująca 

W nawiasie podano formy skrócone czasownika
Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I am (I’m) ja jestem we are (we’re) my jesteśmy
you are (you’re) ty jesteś you are (you’re) wy jesteście
he is (he’s)
she is (she’s)
it is (it’s)
on jest
ona jestono
to jest
they are (they’re)   oni, one są  

2. Forma przecząca 

W nawiasie podano formy skrócone czasownika  
Liczba pojedyncza Tłumaczenie Liczba mnoga Tłumaczenie
I am not (I’m not) ja nie jestem we are not (we aren’t) my nie jesteśmy
you are not (you aren’t) ty nie jesteś you are not(you aren’t) wy nie jesteście
he is not (he isn’t)
she is not (she isn’t)
it is not (it isn’t)
on nie jest
ona nie jest
ono, to nie jest
they are not (they aren’t) oni, one  nie są

Pytania tworzymy za pomocą inwersji, czyli przestawienia czasownika być i zaimka osobowego. 

3. Forma pytająca i krótkie odpowiedzi

liczba pojedyncza:
1. Am I ... ? - Czy ja jestem ... ?          Yes, you are.  No, you aren't.
2. Are you ... ? - Czy ty jesteś ... ?       Yes, I am.  No, I'm not.
3. Is he ... ? - Czy on jest ... ?              Yes, he is.  No, he isn't.
    Is she ... ? - Czy ona jest ... ?           Yes, she is.  No, she isn't.
    Is it ... ? - Czy to jest ... ?                 Yes, it is.  No, it isn't

liczba mnoga
1. Are we ... ? - Czy my jesteśmy ... ?     Yes, you are.  No, you aren't.
2. Are you ... ? - Czy wy jesteście ... ?    Yes, we are.  No, we aren't.
3. Are they ... ? - Czy oni/one są ... ?      Yes, they are.  No, they aren't.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz